Od roku 2004 úspěšně působící dodavatel chemických surovin, společnost Team-Trade s.r.o., vydává dluhopisy Nanotechnologie v chemickém průmyslu, určené pro institucionální i privátní investory.  V této souvislosti vzniká řada otázek. Tento článek se snaží odpovědět na všechno, co potenciální investory může zajímat:

Jaký je výnos?
Roční výnos je 7,7 %.

Jak často jsou výnosy vypláceny?
Výplata je měsíční.

Kolik je minimální částka investice?
10.000 Kč.

Kolik obdržím každý měsíc?
Výnos samozřejmě závisí na výši investice. Například nákup dluhopisů za částku 300.000,- Kč přinese upisovateli, tedy investorovi, částku 1.636,- Kč. K výpočtu výnosu je možné využít automatickou kalkulačku, kterou najdete na webových stránkách společnosti:

VYPOČÍTAT VLASTNÍ VÝNOS

Kdy dostanu zpět svou investici?
Celá investovaná částka Vám bude vrácena na účet dne 18. 3. 2021.

Dokdy je možné dluhopisy nakupovat (tzv doba úpisu)?
Do 18. 3. 2019. Tato lhůta je stanovena Emisními podmínkami.

Kolik je celková hodnota dluhopisů?
24 milionů Kč.

Kdy byl zahájen prodej dluhopisů (tzv. doba emise)?
18. 9. 2018

O jakou společnost se jedná?
Pražská společnost Team-Trade s.r.o., založená v roce 2004, využívá své odborné znalosti primárně k dodávkám surovin pro sklářský, keramický průmysl, pro výrobce detergentů a výrobce krmných směsí pro hospodářská zvířata. V posledních dvou letech se ale zaměřuje i na oblast nanotechnologií. Konkrétně jde o využití jednostěnných uhlíkových trubek v nano rozměrech, a to při výrobě gumárenských a plastikářských směsí, pryskyřic, polykarbonátů, ale také betonu.

Jak bude moje investice použita?
Prostředky získané prodejem dluhopisů budou využity jednak k rozšíření produktového portfolia firmy a dále především k zahájení vlastní výroby směsí uvedených materiálů a uhlíkových trubic.  Část finančních prostředků bude rovněž použita na podporu základního podnikání společnosti Team-Trade, k rozšíření obchodních aktivit v rámci Evropské unie, ale i mimo (Turecko, JAR, USA, Kanada, Latinská Amerika).

Pro úspěšné zahájení průmyslové výroby spolupracuje Team-Trade s.r.o. s řadou výzkumných a vědeckých zařízení v České republice a Německu. Jmenovat lze Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Vysokou školu chemickou technologickou v Praze, nebo hamburskou universitu TUHH.

Jak jsou dluhopisy zajištěny?
Dluhopisy jsou zajištěny základním a rezervním kapitálem společnosti, skladovými zásobami chemických surovin, které se měsíčně průměrně pohybují v hodnotě 10 milionu korun, dalším majetkem společnosti. Odpovědnost přebírá i mateřská společnost – AG CHEMI GROUP s.r.o. (www.agchemigroup.eu).

Jak postupovat v případě zájmu o investici?
Přesný postup, který však není složitý, najde zájemce na uvedených webových stránkách společnosti Team-Trade s.r.o.

Jsou s investicí spojeny nějaké další poplatky?
Ne. Neexistují žádné poplatky za vstup do investice, za výstup, či za vedení účtu.

Další informace lze získat i na níže uvedeném telefonním čísle.

Pavel Kuchálik

Project Manager

dluhopisy@teamtrade.cz

+420 775 297 897


Photo credit: Team-Trade, Rice University,