Nedávná analýza toho, kde investoři EU investují své peníze ukázala, že nejvíce investic v první polovině roku 2018 získaly technologické společnosti zaměřené na finance a medicínu.

Zpráva, zveřejněná společností Tech EU, specializovaná publikace o evropských technologických zprávách, vysvětluje, jak "Finanční technologie získala v první polovině roku 2018 1,8 miliardy EUR - stejně jako v 1. pololetí roku 2017 - v několika mega-kolech."

Zpráva pokračuje tím, že vysvětluje,že tyto dvě průmyslové odvětví jsou tradičními trasami pro investory. "Finance a medicína jsou dvě průmyslové odvětví s neustálým požadavkem pro inovace. Není překvapením, že podnikatelé stále přinášejí nové řešení na trh a že začínající podniky v těchto kategoriích přitahují každoročně více investic."

Je však překvapivé, jak málo se zpráva (a média obecně) zaměřuje na nanotechnologie.

Média často píší o ziscích, které mají být dosaženy v Bitcoinu, v komerčním letu do vesmíru, jenže produkty z těchto inovací stále čekají na svůj přínos modernímu světu.

Nemůžete použít kryptoměnu v supermarketu. Komerční vesmírný let ještě nikam neletěl.

Oproti tomu nanotechnologie mezitím vrací investorům zdraví a stabilní návrat a zdá se, že tak budou dělat mnoho let.

Nanotechnologie zahrnuje použití materiálů v malých rozměrech (1 mm = 1 milion nanometrů). Šířka lidského vlasu je asi 100 000 nm.

Materiály používané v tak malých rozměrech mají různé vlastnosti a zvláštní výhody oproti těm, které se používají ve “velkých” rozměrech.

Například zlatá tyčinka musí být zahřátá na 1,064 °C, než začne tát. Ale stejná zlatá tyčinka v nanoformě se roztaví už při 591 °C.

Stejně tak zlato (jako inertní materiál, který nekoroduje a ani neztrácí lesk) by normálně bylo považováno za nevhodný materiál pro použití jako katalyzátor pro chemické reakce. Avšak v měřítku 5 nanometrů může působit jako katalyzátor pro reakci, jako je oxidace oxidu uhelnatého.

Nanotechnologie umožňuje inženýrům dělat věci, které byly dosud nemožné, a daly jim praktické využití v reálném světě.

Nejvíce pozoruhodné je, že nanotechnologie již byla úspěšně a masově aplikována v lékařském průmyslu. Jak vysvětluje AZoNano, přední online publikace pro nanotechnologickou komunitu, nanomedicína je již používána k… “ diagnostikování, léčbě a prevenci nemocí a k léčbě traumatických poranění.”

Konkrétně, což je nejdůležitější pro investory, již nabízí reálná řešení s návrhem na zisk v oblasti medicíny. Tyto zahrnují:

  • Cílené nebo časované uvolňování léků. Nanopřenašeče mohou být specificky navrženy tak, aby uvolňovaly léky po řízenou biodegradaci polymeru nebo aktivaci určitého podnětu.
  • Ochrana před enzymatickou degradací a kyselou hydrolýzou v žaludku
  • Ochrana před imunodegradací
  • Detekce rakoviny pomocí snímání a zobrazování
  • Léčba rakoviny pomocí nanovláken (nanočástice, které jsou navrženy tak, aby speciálně svázaly a vytvářely světlo zaměřené na rakovinné buňky)
  • Léčba renaturalizace zubů a léčba trvalé přecitlivělosti

Nicméně kromě medicíny může nanotechnologie využívat i jiná inženýrská odvětví ve světě.

Jak uvádí americká chemická společnost, "průměrná osoba se již setkává s nanotechnologií v řadě každodenních spotřebních výrobků - nanočástice stříbra jsou používány k poskytování antibakteriálních vlastností v mýdlech, obvazech a ponožkách a nanočástice zinku nebo titanu jsou aktivními UV - ochrannými prvky v moderních opalovacích krémech. Obsah vaší koupelnové skříňky může obsahovat micelární nebo liposomální produkty, které používají nanosféry k zachycení nečistot nebo k podávání léků nebo v péči o pokožku. "

Výzvou pro investory je nejen hledání nanotechnologií pro investice, ale také hledání společností schopných přivést tuto technologii na trh.

Od roku 2004 pražská společnost Team-Trade využívá své odborné znalosti pro dodávky tradičních surovin pro průmyslovou výrobu pryže, plastů, stavebnictví a elektroniky. V posledních letech své aktivity rozšířila právě do oblasti nanoproduktů, konkretně jednostěnných uhlíkových trubek, využitelných při zkvalitňování takových materiálů jako je pryskyřice, PVC, polykarbonáty či gumové směsi.

Současně spolupracuje s vědeckými institucemi jako jsou Akademie věd České republiky, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Univerzita Tomáše Bati a další přední výzkumná pracoviště zabývající se nanotechnologemi. Aktivní spolupráce je navázána I v zahraničí, například s hamburskou universitou. Cílem je nalézt nejvhodnější recepturu míchání zmiňovaných trubek do materiálů a tím dosáhnout vlastností požadovaných ze strany průmyslových podniků, které s Team-Trade spolupracují.

Společnost Team-Trade tak spojila obchodní bystrost s technologickým know-how a s vývojem a dodávkou nanotechnologických surovin.


Team-Trade je nyní připraven na další úroveň expanze v této vzrušující oblasti a získává investice na podporu jejího růstu, konkretně zahájení průmyslové výroby .

Máte-li zájem dozvědět se více o práci Team-Trade nebo chcete-li zjistit, jak se můžete stát investorem v jejich posledním projektu, kontaktujte jejich investiční linku na čísle +420 233 371 850, či na mobilním čísle 775 297 897.

Další informace jsou na webových stránkách www.teamtrade.cz.